Afet Bilinci Eğitimleri
18.12.2019
Öne çıkan görsel

Personelimize yönelik olası bir afet öncesinde; yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA),

Afet konusunda bilinçli bir toplum oluşturulamadığı takdirde, sadece yasal düzenlemeler ya da çeşitli önlemlerle afet yönetimi kolay olmayacaktır. Oysa bilinçli bireyler alacakları önlemlerle kendilerini ve yaşam alanlarını koruyacak, afetlerden zarar görebilirliği en aza indirerek afet anında arama kurtarma ekiplerinin olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesine imkân sağlayacaktır. ESOGÜ Sivil Savunma Birimi olarak, personelimize yönelik deprem başta olmak üzere olası bir afet öncesinde; yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA), afet ve acil durum çantası hazırlığı, afet sırasında sergilenmesi gereken doğru hareket tarzı, afet sonrasındaki ilk 72 saatin arama kurtarma açısından önemi, afetlerde psikolojik ilk yardım gibi afet öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemler, yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerimiz 2020 yılında da devam edecektir.