Hizmetler

Sivil Savunma Teşkilatı

Tabiatın var oluşundan bu yana her canlı, çeşitli tehlikelere karşı kendisini, yakınlarını, sevdiklerini, barındığı yuvasını, üzerinde yaşadığı toprağını, yaşam için gerekli olan her şeyini savuna gelmiştir. 

Günümüz savaşlarının korkunç görünümüne, doğal afetlerin büyük yıkıntılarına, yangınların kasıp kavurmalarına rağmen; can ve mal kaybını en az düzeye indirmek,daha barıştan itibaren, bu tehlikelere karşı önlemleri aldıracak ve gerektiğinde uygulatacak bir teşkilatın kurulması ile mümkündür. 

Bu teşkilat sivil savunma teşkilatıdır.